شرکت پیشتازان مبتکر بسامد

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان برای ایمنی و رفاه

معرفی شرکت

شرکت فنی و مهندسی پیشتازان مبتکر بسامد از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه ساختمان های هوشمند آغاز کرده است. این شرکت با بهره مندی از پشتوانه فنی قوی و کادر مجرب و اخذ نمایندگی از شرکت های تماس گستر کیش و اترک انرژی در زمینه مدیریت هوشمند ساختمان (Building management system) فعالیت میکند.

BMS یا مدیریت جامع ساختمان یکی از  تکنولوژی هایی است بر طبق اعلام نشست پنج در پنج در سال 2008، انتظار میرود در طول پنج سال آینده در دنیا ایجاد تحول کند. سیستم مدیریت جامع ساختمان علاوه بر اینکه شامل سیستمهای ایمنی و امنیتی، کنترل تردد و اتوماسیون ساختمان می باشد، روش های بسیار موثری برای صرفه جویی مصرف انرژی ارائه میدهد. بطور کلی اهداف مدیریت جامع ساختمان شامل سه محور اساسی زیر میباشد:


1.        صرفه جویی در مصرف انرژی  (سیستم های سرمایش، گرمایش و روشنایی)

2.        ایمنی ساختمان (اعلام و اطفاء حریق،کنترل نشت گاز)

3.        امنیت ساختمان (کنترل تردد، کنترل سرقت)


متاسفانه در کشور ما تاکنون به دلیل عدم فرهنگ سازی صحیح و حضور کمرنگ شرکت های تخصصی فعال در این زمینه، تاکنون توجه جدی به استفاده از  BMS نشده است. تخصیص یارانه های انرژی باعث شده تا حتی با فرض هدر رفتن انرژی در طول دوره بهره برداری، سازندگان ساختمان از قبول هزینه اولیه این مجموعه در هنگام ساخت، سر باززده و کماکان نسبت به بهره برداری سنتی از تاسیسات پافشاری کنند. عدم تقبل هزینه سرشکن شده سیستم مدیریت هوشمند ساختمان توسط خریداران واحدهای ساختمان نیز دلیل دیگری برای مقاومت سازندگان ساختمان در مقابل اجرای پروژه های هوشمند سازی بنا به حساب می آید. اگرچه در حال حاضر نیز اجرای پروژه های فوق در ساختمان ها با دید بلندمدت کاهش هزینه های مصرفی انرژی و نیز کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری توجیه اقتصادی دارد ولی حذف یارانه های انرژی در آینده نزدیک کمک به کاهش زمان استهلاک هزینه پروژه های BMS خواهد داشت.


گزارش تخلف
بعدی